Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3Образование:

 
Магистър по „Начална училищна педагогика“ - СУ „Св. Климент Охридски";

Професионална квалификация:

 Четвърта ПКС;

Специализация:

 „Свободноизбираеми, извънкласни и извънучилищни дейности по интереси"

Следдипломни квалификации:

 „Ранно чуждоезиково обучение по английски език" – СУ „Св. Климент Охридски“;
 „Работа с компютри и ИКТ за 1 - 4 клас" – СУ „Св. Климент Охридски“;

Завършени курсове:

 „Базови и специфични компютърни умения на учители" ;
 „Електронен урок и мястото му в образователната система" ;
 „Работа с образователен софтуер - Енвижън" ;
 „Виртуални среди на обучение";

Награди:

  
„За принос към столичното образование" - на РИО - София - град - 2013 г.


 

 
 
 Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!