Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Преподаватели

  Име Фамилия                                                                 Длъжност                      Квалиф.
  Ръководство                                      
1 Антоанета Кръстанова директор    I ПКС
2 Стефка Спасова зам. директор УД    IV ПКС
3 Зоя Кметска зам. директор     V ПКС
  Български език и литертура          
4 Искра Игнатова старши учител  
5 Антоанета Давидова старши учител  
6 Росица Павлова старши учител  
7 Мирослава Батаклиева    
  Английски език                              
8 Силва Владова старши учител  
9 Лилия Караилиева старши учител  
10 Зорница Владкова старши учител  
  Математика                                    
11 Ваня Захариева старши учител    I ПКС
12 Десислава Филипова учител   
13 Цветелина Кьокарова старши учител  
  Информатика и ИТ                         
14 Еленка Запрянова главен  учител    II ПКС
15 Марин Попов старши учител    I ПКС
16 Весела Иванова учител  
  Физика                                           
17 Борка Рангелова старши учител  
  Химия                                            
18 Росица Василева старши учител    II ПКС
  Биология                                       
19 Поликсена Момчилова старши учител    V ПКС
  История                                         
20 Дора Маринова старши учител  
  География                                     
21 Биляна Атанасова  учител  
  Философски цикъл                       
22 Сузана Кръстева  учител  
  Музика                                          
23 Янко Янков старши учител  
24 Стоянка Йорданова учител  
  Изобразително изкуство              
25 Симеон Панайотов старши учител  
  Физическа култура и спорт         
26 Николай Нейков учител   
27 Наташа Габова страши учител  
28 Симеон Димитров учител  
  Технологии, руски език              
29 Ирена Ноколова старши учител  
  Начален курс                              
30 Весела Сандева старши учител I ПКС
31 Ваня Симова старши учител II ПКС
32 Дора Янкова старши учител II ПКС
33 Елисавета Васова старши учител II ПКС
34 Димитрина Стоева старши учител  IV ПКС
35 Анелия Панайотова старши учител V ПКС
36 Йонка Дерлипанска старши учител IV ПКС
37 Росица Тенжова главен учител IV ПКС
38 Мирослава Дакова старши учител  
39 Божидара Райкова  учител  
40 Яна Георгиева  учител  
41 Ралица Миладинова старши учител IV ПКС
42 Бисерка Александрова  учител  
43 Сийка Станкова учител     V ПКС
44 Ели Мартинова старши учител II ПКС
45 Галина Доцинска старши учител    IV ПКС
46 Яна Илева учител  
47 Маргарита Григорова учител  
  Подготвителни групи                
48 Надя Стоева  учител     V ПКС
  Учители ЦДО                              
49 Доника Доновска възпитател    
50 Султанка Маринова възпитател  
51 Биляна Атанасова възпитател  
52 Сузана Кръстева възпитател  
53 Ирина Димитрова възпитател  
54 Ани Георгиева възпитател  
55 Мирослава Андонова възпитател  
56 Дияна Сталева възпитател  
57 Петя Андонова възпитател  
58 Венилина Димитрова възпитател  
59 Елисавета Славчева възпитател  
  Японски език                             
58 Ева Николова учиител  
59 Ивелина Генкова учител  
60 София Шаркова учител  

 

 

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!