Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Преподаватели

  Име Фамилия                                                                           Длъжност                            Квалиф.
  Ръководство            
1 Антоанета Кръстанова директор    I ПКС
2 Стефка Спасова зам. директор УД    V ПКС
3 Зоя Кметска зам. директор     V ПКС
  Български език и литертура          
4 Искра Игнатова старши учител  
5 Антоанета Давидова старши учител  
6 Росица Павлова старши учител  
  Английски език                              
7 Силва Владова старши учител  
8 Лилия Караилиева старши учител  
  Математика                                    
9 Десислава Филипова учител   
10 Цветелина Кьокарова старши учител  
  Информатика и ИТ                         
11 Еленка Запрянова главен  учител    II ПКС
12 Марин Попов старши учител    II ПКС
13 Весела Иванова учител  
  Физика                                           
14 Зорница Владкова старши учител  
  Химия                                            
15 Росица Василева старши учител    II ПКС
  Биология                                       
16 Поликсена Момчилова старши учител    V ПКС
  История                                         
17 Даниела Ждребева старши учител  
  География                                     
18 Биляна Атанасова  учител  
  Философски цикъл                       
19 Десислава Станева  учител  
  Музика                                          
20 Янко Янков старши учител  
  Изобразително изкуство              
21 Симеон Панайотов старши учител  
  Физическа култура и спорт         
22 Елена Александрова учител   
23 Наташа Габова страши учител  
24 Мариета Маринова учител  
  Технологии, руски език              
25 Росица Павлова старши учител  
  Начален курс                              
26 Весела Сандева старши учител I ПКС
27 Ваня Симова старши учител II ПКС
28 Дора Янкова старши учител II ПКС
29 Елисавета Васова старши учител III ПКС
30 Димитрина Стоева старши учител  V ПКС
31 Анелия Панайотова старши учител V ПКС
32 Йонка Дерлипанска старши учител V ПКС
33 Росица Тенжова главен учител V ПКС
34 Мирослава Дакова старши учител  
35 Десислава Станева  учител  
36 Божидара Райкова  учител  
37 Яна Георгиева  учител  
38 Ралица Миладинова старши учител IV ПКС
39 Бисерка Александрова  учител  
40 Жана Симеонова учител  
41 Ели Мартинова старши учител II ПКС
42 Галина Доцинска старши учител  
  Подготвителни групи                
43 Надя Стоева  учител  
44 Василена Момчилова  учител   
45 Сийка Станкова  учител  
46 Зорница Гатева  учител  
  Възпитатели                              
47 Диляна Рунчева възпитател    
48 Султанка Маринова възпитател  
49 Биляна Атанасова възпитател  
50 Сузана Кръстева възпитател  
51 Яна Илева възпитател  
52 Ани Георгиева възпитател  
53 Вергиния Караджова възпитател  
54 Дияна Сталева възпитател  
55 Елизабета Петрова възпитател  
  Японски език                             
56 Ева Николова учиител  
57 Ивелина Генкова учител  
58 София Шаркова учител  

 

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!