Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Профил Технологичен (Web design)

Профилиращи предмети:

  информационни технологии;
  информатика
  английски език;
  изобразително изкуство.

 

 

Профилирана подготовка 

В 9 клас се изучава:

  бройни системи;
  алгебра на логиката;
  компютърна система;
  операционни системи (Windows, Linux);
  oснови на програмирането език Pascal (Pascal - ABC - създаден за обучение по програмиране);


 В 10 клас се изучава:

  структури данни и алгоритми за програмиране;
  база данни с Ms. Access;
  компютърни презентации;
  създаване и публикуване на web страници.


В 11 клас се изучава:

  сложни структури данни и алгоритми за програмиране;
  векторна компютърна графика;
  програмиране в Internet - HTML, CSS, Java script.


В 12 клас се изучава:

  визуално програмиране с Delphi;
  растерна компютърна графика;
  програмиране в Internet - HTML, CSS, PHP;
  компютърна мултимедия.

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!