Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Документи


Лични данни                   

  Регламент за защита на личните данни

За учебната 2017/2018 г.

  Стратегия
  План за комтролната дейност за 2017/2018 г.
  План за квалификация 2017/2018 г.
  Правила за участие в квалификационна сейност
  Правилник за осигуряване на безопасни условия
  Правилник за дейността за учебната 2017/2018 г.
  Правилник за вътрешния трудов ред в 40СУ
  Дневен и седмичен режим
  План за действие при терористчна заплаха


За учебната 2016/2017 г.

  Стратегия
  План за 2016/2017 г.
  План за квалификация 2016/2017 г.
  Програма за равни възможности 2016/2020 г.
  Програма за целодневна организация на уч. процес 2016/2017 г.
  Програма за превенция на равно напускане на училище
  Мерки за подобряване на качеството на образованието в 40СУ


Стипендии:

  Правила и условия за получаване на стипендии:
  Документи:


Образци на документи:
 
  заявление за преместване в друго училище;
  заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование;
  заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование;
  заявление за издаване на свидетелство за завършен гимназиален клас;
  заявление за промяна на оценката;

 

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!