Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Компютърен кабинет

Новият компютърен кабинет в 40 СОУ „Луи Пастьор” е реализиран по  проект от НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" (ИКТ) за модернизация на образователния процес чрез средствата на ИКТ и подобряване на средата за обучение.
Компютърната зала е оборудвана с 18 броя настолни компютри от типа „all in one». 

     
 

Кабинет по японски език и култура

На откриването присъстваха Мивако Токумицу - културно аташе на Япония в България и Стела Живкова - началник отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт" в Столична община - район Люлин.

    
 

Кабинет по биология

Проектът е на стойност 25 000 лв. и изграждането му е финансирано от Фондация "Америка за България". Модерният учебен кабинет е  оборудван с нови мебели, персонален компютър, мултимедиен проектор, ученически и учителски микроскопи, както и множество модели и помощни нагледни средства, които ще улесняват учебния процес. Новоизграденият кабинет по Биология и Здравно образование отговаря на актуалните тенденции и норми в създаването на съвременна учебно възпитателна среда за преподаване и учене, която да води до успешна реализиране на образователните цели. Училищното настоятелство и родителите се включват в реализацията на проекта, както с парична подкрепа, така и с доброволен труд. 

        
 

Кабинет по география

Кабинетът е ремонтиран и обзаведен в памет на Васил Дончев (1954-2010 г.),  дългогодишен преподавател по география в училището. Средствата са дарение от неговата майка Мария Каменска. Кабинетът е обурудван с учебни пособия и съвременна мултимедийна техника, позволяваща пълноценнo преподаване и онагледяване на материала. На откриването присъстваха Р. Вангелова, старши експерт по география в РИО София-град, и представители на община Люлин.

Вестник "24 часа"
Нова телевизия

     
 

Стаи за подготвителните групи

През есента на 2011 година, бе спечелен проект от СО на стойност 25 000лв. За подобряване на материалната база и условията за обучение на петгодишните деца. Учебната стая е изцяло ремонтирана и обзаведена за нуждите на тази възрастова група. Санитарните помещения на І-я етаж също са ремонтирани и обновени със средства по този проект. В резултат на това училището предоставя една модерна и съвременна база за обучение на най-малките ученици с цел тяхната по-лесна адаптация към училищната среда. 

        

Дата и час
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.


Contribute!
Books!
Shop!